מקרה 1

לפני
אחרי
לפני
אחרי

מקרה 2

לפני
אחרי

מקרה 3

לפני
אחרי

מקרה 4

לפני
אחרי